Παρουσίαση του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, αποτελεί νομική συνέχεια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας "Ιστορικό Αρχείο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη", η οποία είχε ιδρυθεί το Νοέμβριο του 1998.
Συστάθηκε με Προεδρικό Διάταγμα τον Απρίλιο του 2001 ως Κοινωφελής, Μη Κερδοσκοπικός Πολιτιστικός Οργανισμός (ΦΕΚ: Τεύχος Β´, Αρ. Φύλλου 480, 26/4/2001) και εδρεύει στον Κεραμεικό, επί των οδών Σαλαμίνος 2-4 και Ψαρομηλίγκου.
Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού και οι πόροι του προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, συνδρομές και επιχορηγήσεις.
Σκοπός του Ιδρύματος, είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα της ζωής και του έργου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως πνευματικού ανθρώπου και πολιτικού άνδρα. Ειδικότερα,
αντικείμενο του Ιδρύματος αποτελεί η έρευνα και μελέτη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας από την περίοδο της δεκαετίας του '40 και μετέπειτα, στην οποία είχε ενεργό συμμετοχή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το Ίδρυμα:

  • Διαφυλάσσει και διαχειρίζεται το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
  • Εμπλουτίζει το αρχείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την απόκτηση νέου υλικού καθώς και περαιτέρω προφορικών μαρτυριών.
  • Διαχειρίζεται τον παρόντα δικτυακό ιστότοπο.
  • Διαχειρίζεται την υπάρχουσα βιβλιοθήκη του, η οποία περιλαμβάνει εκδόσεις στους τομείς των Πολιτικών Επιστημών, της Ιστορίας, των Διεθνών Σχέσεων και της Οικονομίας και είναι μια από τις πιο οργανωμένες στην Ελλάδα.
  • Αναπτύσσει εκδοτική δραστηριότητα.
  • Διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια, που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
  • Απονέμει βραβεία σε συγγραφικά και οπτικοακουστικά έργα που αναφέρονται στη ζωή και την δράση του Κωνσταντίνου Κ. Μητσοτάκη.