Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Σχετικά με το ίδρυμα

Κτίριο ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
Κτίριο ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
Πρόσοψη κτιρίου ιδρύματος
Πρόσοψη κτιρίου ιδρύματος

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, αποτελεί νομική συνέχεια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας "Ιστορικό Αρχείο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη", η οποία είχε ιδρυθεί το Νοέμβριο του 1998. Συστάθηκε με Προεδρικό Διάταγμα τον Απρίλιο του 2001 ως Κοινωφελής, Μη Κερδοσκοπικός Πολιτιστικός Οργανισμός (ΦΕΚ: Τεύχος Β´, Αρ. Φύλλου 480, 26/4/2001) και εδρεύει στον Κεραμεικό, επί των οδών Σαλαμίνος 2-4 και Ψαρομηλίγκου. Διοικείται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού και οι πόροι του προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, συνδρομές και επιχορηγήσεις. Σκοπός του Ιδρύματος, είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα της ζωής και του έργου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως πνευματικού ανθρώπου και πολιτικού άνδρα. Ειδικότερα, αντικείμενο του Ιδρύματος αποτελεί η έρευνα και μελέτη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας από την περίοδο της δεκαετίας του '40 και μετέπειτα, στην οποία είχε ενεργό συμμετοχή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

 
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το Ίδρυμα:

  • Διαφυλάσσει και διαχειρίζεται το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
  • Εμπλουτίζει το αρχείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την απόκτηση νέου υλικού καθώς και περαιτέρω προφορικών μαρτυριών.
  • Διαχειρίζεται τον παρόντα δικτυακό ιστότοπο.
  • Διαχειρίζεται την υπάρχουσα βιβλιοθήκη του, η οποία περιλαμβάνει εκδόσεις στους τομείς των Πολιτικών Επιστημών, της Ιστορίας, των Διεθνών Σχέσεων και της Οικονομίας και είναι μια από τις πιο οργανωμένες στην Ελλάδα.
  • Αναπτύσσει εκδοτική δραστηριότητα.
  • Διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια, που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
  • Απονέμει βραβεία σε συγγραφικά και οπτικοακουστικά έργα που αναφέρονται στη ζωή και την δράση του Κωνσταντίνου Κ. Μητσοτάκη.
×
 

Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Κατερίνα Μητσοτάκη
Αντιπρόεδρος : Αλεξάνδρα Μητσοτάκη
Γραμματέας : Σάκη Κυπραίου
Ταμίας : Κωνσταντίνος Λούλης
Μέλος : Παντελής Βιρβιδάκης
Μέλος : Κυριάκος Βιρβιδάκης
Μέλος : Αλεξία Μπακογιάννη
Μέλος : Θανάσης Λιάπης
Μέλος : Κώστας Συνολάκης

Νομικός Σύμβουλος

Απόστολος Μαυραγάνης

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Γιάννης Φίλανδρος
Μάριος Παρθένης-Γαρδίκης